VERANDERDNA VAN HET INDIVIDU

Deze toolbox biedt je een set van kaarten aan met verschillende thema’s die de bouwstenen zijn van het veranderDNA op individueel en teamniveau.

 

Door te ontdekken hoe je zelf, je medewerkers en je team tegenover deze thema’s staat en door hier actief mee te werken, kan je vaststellen hoe het zit met het veranderDNA van jezelf, je medewerkers of je team en ontdek je hoe je hierin kan ontwikkelen.

Nood aan het werken aan het veranderDNA

 

We zijn in een VUCA wereld beland. De wereld, mijn organisatie, mijn team verandert en zal blijven veranderen. Dit geeft kansen en mogelijkheden maar ook gedoe.


Deze constante golven van veranderingen creëren binnen organisaties een noodzaak voor individuen en teams om te werken aan de gedachten, aannames, kennis, gedrag, competenties die mensen hebben ten aanzien van veranderingen binnen hun werkcontext zodat ze met deze veranderingen kunnen omgaan.
 

Dit verstaan wij onder werken aan het veranderDNA van individuen en teams.

INDIVIDUEEL AAN

DE SLAG

In onze toolbox ontdek je welke thema’s er fundamenteel zijn in het leren omgaan met en groeien door verandering. Elke kaart belicht een onderdeel van het veranderDNA. Elke kaart bestaat uit twee kanten: aan de ene kant vind je kort wat uitleg en een drietal richtvragen, aan de andere kant staat een visuele voorstelling van het thema.


Laat je inspireren door deze elementen (de visuele voorstelling, de tekst, de vragen) en probeer te kijken hoe jij tegenover dit thema staat, wat dit met je doet/kan doen.
Ga op zoek hoe je vanuit die analyse kan werken aan je veranderDNA. 

MET EEN

TEAM AAN DE SLAG

Ook in/met je team kan je hiermee werken. Een team kan namelijk fungeren als een belangrijke plek om ervoor te zorgen dat mensen overeind blijven en kunnen groeien, kortom om te werken aan het veranderDNA. De thema’s op de kaarten zijn aanzetten tot gesprek of tot concrete opdrachten voor het team. Hierdoor werk je aan het veranderDNA van het team met volgende eigenschappen:

 • gezonde en open relaties door voldoende en goede feedback
   

 • openheid voor en aangaan van uitdagingen
   

 • flexibiliteit als kernkwaliteit
   

 • leren van elkaar en door elkaar
   

 • een gedragen visie en missie