VERANDERDNA VAN

DE ORGANISATIE

We zijn in een VUCA wereld beland. Constant komt de nood om te veranderen op jouw organisatie af, zowel van buiten- als van binnenuit. Het doorvoeren van deze veranderingen gaat vaak gepaard met weerstand en moeilijkheden.


De medewerkers hebben het gevoel dat structuren en processen geen ondersteuning meer bieden in hun werk. Ze vertonen weerstand, vinden geen houvast en snakken naar rust.


Het management heeft het gevoel dat de structuren niet meer aangepast zijn om te antwoorden op de verandering. Ze hebben het gevoel dat de organisatie achter de feiten aanloopt.

Nood aan nieuwe organisatiepraktijken

 

Een organisatiepraktijk is het geheel van systemen, instrumenten, methodes, cultuur, waarde, … dat men rond een bepaald thema in een organisatie heeft ontwikkeld. Elke organisatie draagt rond dergelijke thema’s een geschiedenis, een expertise, een systeem, een aantal tools met zich mee.
Organisaties zijn een verzameling van vele organisatiepraktijken. Die verschillende organisatiepraktijken zijn verweven met elkaar, en daardoor ook afhankelijk van elkaar.

 
Als we organisatiepraktijken kunnen ontwikkelen die vanuit zichzelf kunnen omgaan met een VUCA context dan werken we aan het veranderDNA van een organisatie. We bouwen zo aan nieuwe organisatiepraktijken die op zich rekening houden met en een grond bieden voor het omgaan met veranderingen. 
Als organisatie ontwikkel je duurzame organisatiepraktijken die overeind blijven bij elke nieuwe golf van veranderingen.

HET VERANDERDNA

IN KAART GEBRACHT

 

D-NA begeleidt als trainings- en coachingsbureau al jaren mensen en organisaties in verandering. Dagdagelijks werden we zelf geconfronteerd met het hierboven beschreven proces. In ons werk  hebben we volgende focus meegenomen: “Wat maakt dat sommige organisaties / teams wel om kunnen met verandering, sterker nog, erdoor groeien?”. Op deze manier hebben we het veranderDNA van organisaties kunnen in kaart brengen. Onze toolbox “veranderDNA van de organisatie” bevat de bouwstenen van dit veranderDNA. Deze doos biedt je een set van kaarten met de verschillende thema’s op organisatieniveau.

2 SOORTEN KAARTEN

De themakaarten behandelen elk één van de fundamentele bouwstenen van het veranderDNA van een organisatie. Aan de ene kant vind je een korte uitleg en een aantal richtvragen en aan de andere kant een visuele voorstelling. De vragen en opdrachten op de kaarten zijn opgemaakt om het gesprek op gang te brengen en een analyse te maken van hoe je eigen organisatie ten aanzien van dit thema staat.


Vanuit onze ervaring met het faciliteren van groepen willen we je graag enkele werkvormen en modellen aanreiken. Deze kaarten kunnen je helpen om met een groep het proces te doorlopen zodat er een grondige analyse wordt gemaakt, er gedragen resultaten worden geboekt en iedereen zijn inbreng heeft kunnen doen.

ZELF

ONTWERPEN

Met deze box willen we jou als manager, leidinggevende of coach ondersteunen in het verder ontwikkelen van je organisatie. Wij geloven in een aanpak op maat afgestemd op de huidige situatie van een organisatie en rekening houdend met verleden en cultuur.
Deze toolbox biedt je de mogelijkheid om zelf te kiezen een aanpak te ontwikkelen. Jouw inschatting van de context en jouw ervaring is een goede leidraad. Elke combinatie van thema’s, werkvormen, modellen is mogelijk.