Menu
Facebook Linkedin

Werken met teams

Bij interventies op niveau van een team maken we een onderscheid tussen strategische oefeningen enerzijds en een teamcoaching anderzijds. 

Strategische oefeningen voor teams

In tijden van verandering durft de vraag die aan een team wordt gesteld ook te veranderen. Op een bepaald punt is het dan nodig om te kijken naar de missie / visie / waarden van een team, of naar doelstellingen en realisaties van een team.
Tijdens deze oefeningen verbinden we de doelstellingen van het team met de relevante context van het team (de organisatie, de klant, de leden van het team, …). We formuleren strategische lijnen en concretiseren deze naar tactische en operationele doelen.
En daar stoppen we niet. Want het formuleren van doelen en actieplannen is gemakkelijk. We leggen ook de link met de huidige werking en maturiteit van het team. We gebruiken hiervoor duidelijke canvassen met richtvragen die aan de situatie van elk team worden aangepast.

Teamcoaching

Een team heeft doelen te bereiken. En toch volstaat het niet om 100% van de aandacht van een team naar dat resultaat te laten gaan. Vroeg of laat heeft de motor olie nodig.
D-na vult teamcoaching in als een oefening waarbij de relatiegerichte en taakgerichte noden van een team terug op elkaar worden afgestemd. Op een heel veilige manier worden knelpunten en krachtpunten in kaart gebracht. Het team formuleert zo zelf wat het te doen heeft, en geeft een engagement om te investeren in het team als team.
De D-na facilitator benoemt patronen, geeft advies over wat kan, en daagt uit via gerichte oefeningen. Het team kiest zelf de acties en neemt eigenaarschap over het eigen leren als team. Op deze manier investeren we in de groei in maturiteit van een team.
 
Via verschillende werkvormen kunnen we met een team aan de slag gaan rond één of meer van volgende thema’s :
  • Verantwoordelijkheden, verwachtingen en rollen in een team
  • Afspraken, procedures en besluitvorming in een team
  • Relationele en motivationele aspecten in een team
  • De beïnvloeding van een context op een team, en omgekeerd. 
Deze oefeningen leiden tot meer openheid en duidelijke afspraken die de samenwerking moeten bevorderen.