Menu
Facebook Linkedin

Omgaan met agressie

Ook vandaag worden veel bedrijven, organisaties, overheden en scholen geconfronteerd met verbale en fysieke agressie. Deze situaties kunnen een grote impact hebben op uw organisatie en haar medewerkers. D-na ondersteunt organisaties in het adequaat omgaan met en een krachtdadige aanpak van agressie. Hierbij heeft D-na aandacht voor alle lagen van uw organisatie.

Omgaan met agressie in eerste lijn

D-na biedt trainingen aan voor medewerkers die rechtstreeks geconfronteerd worden met agressie. Het einddoel van elke leerinterventie naar medewerkers is om hen te leren op een professionele, krachtdadige en adequate manier om te gaan met agressiesituaties.
Concreet komt het volgende tijdens een training “krachtdadige aanpak van agressie” zeker aan bod:
  • Reële cases doorheen heel de training om kaders toe te lichten, toe te passen en te oefenen.
  • Zelfinzicht op vlak van impact en voorkeurstrategieën.
  • De soorten van agressie, de fases in de opbouw en impact van mogelijke escalatie leren inschatten en op basis hiervan de aanpak kiezen.
  • Agressie de-escaleren door het inzetten van verbale en non-verbale communicatie.
  • Een incident afhandelen. 

Omgaan met agressie in tweede lijn

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de krachtdadige aanpak van agressie. Wanneer medewerkers geconfronteerd worden met agressie is het dus essentieel dat leidinggevenden op de hoogte zijn van de aanpak van agressie en daarnaar handelen. In realiteit is het echter niet vanzelfsprekend om deze rol adequaat in te vullen. Agressietrainingen voor leidinggevenden helpen hen de eigen rol in functie van agressie op een goede manier op te nemen. Deze trainingen dragen tevens bij aan het ondersteunen en versterken van medewerkers. 

Interventies op beleidsniveau

Tenslotte heeft ook het management een grote rol in de krachtdadige aanpak van agressie. Door het uittekenen van een agressiebeleid ondersteunen zij medewerkers en leidinggevenden op het terrein. Een beleid vergroot daarenboven ook het effect en het rendement van leerinterventies in het kader van een krachtdadige aanpak van agressie.
D-na begeleidt organisaties bij het uittekenen, uitrollen en bijsturen van een gedragen agressiebeleid. 

Praktisch

  • D-na vertrekt bij leerinterventies rond krachtdadige aanpak van agressie steeds vanuit de context en reële voorbeelden uit uw organisatie.
  • D-na schakelt voor leerinterventies rond een krachtdadige aanpak van agressie steeds opleiders en acteurs in die zelf ervaring hebben in het hanteren van agressie.
  • D-na legt tijdens leerinterventies rond dit thema de link naar de geldende procedures en registratiefiches uit het agressieprotocol. Zo willen we met onze opleidingen bijdragen tot het creëren van een (nog) groter draagvlak voor en het uitvoeren / respecteren van dit protocol.