Menu
Facebook Linkedin

Leren leren

D-na biedt ondersteuning in verschillende domeinen rond leren en ontwikkeling. 

De groei van interne opleiders: Train-the-trainer

We zorgen ervoor dat interne opleiders over de juiste pedagogische en relationele vaardigheden beschikken zodat ze hun expertise resultaats- en doelgericht kunnen doorgeven. Ze kunnen deelnemers met verschillende leerstijlen aanspreken en activeren tijdens hun trainingen. Daarnaast zorgen ze voor een sterke transfer naar de werkvloer.

De groei van interne coaches: Coach-the-coach

We ondersteunen coaches in het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Zo kunnen ze met hun interventies resultaatsgericht zorgen voor het realiseren van het ontwikkelingspotentieel van de coachee.

De groei van interne procesbegeleiders

We ondersteunen procesbegeleiders in het faciliteren zodat verandering binnenkomt en beklijft in de hele organisatie. Ze kunnen omgaan met remmende dynamieken, weerstand en emoties die in processen naar bovenkomen. Ze leren gepaste werkvormen kiezen, uitwerken en inzetten zodat ze participatieve meetings kunnen opzetten in functie van het doel van het proces.

De groei van lerende netwerken

We ondersteunen organisaties in het opzetten van lerende netwerken. We helpen mee om het doel te bepalen, thema’s af te bakenen, de rollen te bepalen en engagementen vast te leggen. We begeleiden het netwerk in hun opstart en eerste interventies met als doel dit netwerk op korte tijd zelfstandig te laten functioneren.

De groei van de lerende organisatie

Samen met HR maken we een analyse van de kernelementen van de lerende organisatie. Door het formuleren en opvolgen van acties om bestaande sterktes te behouden en uitdagingen aan te gaan zorgen we samen voor het versterken van de leerprocessen, leercultuur en het leervermogen in uw organisatie.