SAMEN BOUWEN AAN SLIMME NETWERKEN

SN.png

Organisaties en bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen die ze niet alleen aankunnen. Denk aan technologische evoluties of doorbraken, krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe spelers in het ecosysteem, nieuwe regelgeving, andere samenwerkingsverbanden, cirkel-economisch denken, milieuproblematieken, enz. 

De oplossingen dienen gevonden te worden boven of tussen organisaties.  Het in kaart brengen van alle relevante spelers, het verbinden van de verschillende perspectieven, het faciliteren van het samenwerkingsproces zijn basiselementen voor de creatie van slimme netwerken. Een slim netwerk vindt oplossingen voor complexe uitdagingen door het feit dat het collectieve intelligentie levert en een meer holistische kijk biedt op het ecosysteem waarvan elke organisatie deel uitmaakt.

D-NA ondersteunt deze netwerken door het leveren van tools en expertise. Door de inzet van zijn senior consultants als regisseur of facilitator van een dergelijk netwerk kan D-NA ook helpen doorbraken te realiseren. Aangezien dit soort van opdrachten net een overkoepelende en neutrale aansturing vragen is dit een belangrijke rol.

VOORBEELDEN

SN.png
  • Begeleiding van de fusies van gemeenten en OCMW’s, inkantelingen en verzelfstandigingen van organisaties;
     

  • Het verbinden van enkele bedrijven rond een lokale milieuproblematiek; 

  • Leernetwerk rond innovatie voor bedrijfsleiders;

  • Uitdagen van het managementteam van een nieuwe fusie-organisatie in de technologische dienstverlening om de samenwerking tussen de fusiepartners zodanig te optimaliseren dat de organisatie als nieuwkomer onmiddellijk marktbepalend is.

  • Ontwikkelen en ondersteunen van lokale besturen in het opnemen van een regierol over de gemeentegrenzen heen of met private en publieke partners;

  • Ondersteunen bij een duurzame samenwerking tussen verschillende verenigingen op het vlak van welzijn op het werk;

  • Het faciliteren van toekomstverkenningen en het begeleiden van een strategische heroriëntatie;

  • Stakeholderconsultatie en het opzetten van complexe multilevel governancestructuren.

HET DNA VAN ONZE AANPAK

SN.png

We sprokkelen breed ideeën bij verschillende organisaties, in binnen- en buitenland. We brengen een frisse kijk door denkkaders en tools uit de allernieuwste managementliteratuur aan te reiken. We doen dit vanuit de rol van facilitator. 

We brengen de verschillende spelers samen, zorgen voor een dynamisch werkplatform waar er samen geanalyseerd en ontwikkeld wordt. Door onze jarenlange ervaring in zeer verschillende contexten brengen we ook zelf een netwerk aan waardevolle figuren en organisaties mee. Op die manier is onze aanpak sterk injecterend. 

Duurzame organisatie.png

DUURZAME

ORGANISATIE

hybride leiderschap.png

HYBRIDE

LEIDERSCHAP

matuur teamwerk.png

MATUUR

TEAMWERK