• We gaan als team even op de rem staan, we brengen het team online samen en bekijken de situatie, met aandacht voor hoe het voor ieder teamlid is, welke vragen er leven …

  • We werken op deze manier aan onderlinge verbinding, ook wanneer er geen fysiek contact is en aan het verhogen van de draagkracht van het team en het individueel welzijn

Remsessie voor je team (intervisie)