Menu
Facebook Linkedin

Privacy Policy

Privacy en gegevensbescherming

D-na hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je veiligheid. Hieronder vind je de richtlijnen die we hanteren om je persoonlijke gegevens veilig te stellen. Lees dit document zorgvuldig door.

Privacybeleid van D-na

D-na neemt je privacy ernstig. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke gegevens enkel voor specifieke doeleinden. Wij maken gebruik van je gegevens om onze klant- of volgerrelatie te ondersteunen en te verbeteren. We gebruiken je gegevens binnen het kader van een samenwerking: communicatie, contractering, facturering, ... Of om je op de hoogte te houden van events, nieuws gerelateerd aan het werkveld van D-na of andere interessante zaken. Wij verkopen of geven je persoonlijke gegevens niet aan anderen.

Neem contact op met D-na als je vragen of zorgen hebt over je privacy. Je kan ons ook vragen om de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, te laten inkijken en ons verzoeken om deze te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Wij streven ernaar om persoonlijke gegevens veilig te stellen door gebruik van gepaste maatregelen en processen.

De informatie die D-na over je verzamelt

D-na vraagt naar specifieke persoonlijke gegevens. Wij vragen je om informatie te verstrekken voor een vlotte contractering of om diensten op een vlotte manier aan je te kunnen leveren, om onze website te verbeteren, om op verzoek naar informatie te kunnen reageren, om je relatie met ons te ondersteunen of om follow-up te kunnen doen.

D-na kan gegevens verzamelen wanneer je contact met ons hebt opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer:

Je je op de website van D-na begeeft
Je ons om een offerte of voorstel vraagt
Je een bestelling bij ons plaatst
Je ons verzoekt om meldingen (cfr. nieuwsbrieven, ...) via e-mail
Je je abonneert op een nieuwsbrief of mailinglijst

Wanneer je met ons contact opneemt, kunnen wij je om een of meer van de volgende gegevens vragen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, branche, transactiegegevens en andere gegevens die wij nodig hebben om je vraag te kunnen

Verwerken en/of onze samenwerking vlot te laten verlopen.

D-na gebruikt je persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden.
De informatie die je verstrekt, blijft vertrouwelijk. De informatie wordt door D-na CVBA  met maatschappelijke zetel Grensstraat 47 te 3010 Leuven en ondernemingsnummer BE0841.302.576

verzameld en verwerkt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking voor de volgende algemene doeleinden of voor andere wettelijk toegestane doeleinden.

Verwerken van je contract van de gevraagde diensten
Beantwoorden van verzoeken om bepaalde diensten
Verbeteren van onze diensten
Evalueren van onze werking en interventies in het kader van de KMO-portefeuille.
Contact met je opnemen
Aanpassen van onze communicatie met jou en van alle marketingmaterialen die wij met je delen
Onze zakelijke partners (bv. freelancers, ...) in staat te stellen hun opdracht uit te voeren.

Je persoonlijke gegevens worden voor bovenstaande doeleinden gebruikt. Dit impliceert dat wij je gegevens veilig bewaren tot wij een tegenbericht krijgen van jou om je gegevens aan te passen of te verwijderen.

Nieuwsbrieven, mailinglijsten, verzoeken om informatie

Wij kunnen je informatie sturen over onze verschillende diensten. Alleen D-na zal je deze rechtstreekse berichten versturen. Als je dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, kan je ons dat op eenvoudig verzoek laten weten op een van de volgende manieren:

Via e-mail naar info@D-na.be

Of via brief:

Postadres:

D-na CVBA
Grensstraat 47
3010 Leuven

Het duurt tot tien werkdagen voordat de wijzigingen in uw voorkeurinstellingen zijn verwerkt. Hierdoor is het mogelijk dat je nog even informatie ontvangt nadat wij je verzoek hebben ontvangen.

Wanneer zal D-na je persoonlijke gegevens delen?

D-na zal je persoonlijke gegevens enkel delen met de externe partners betrokken in het project in je bedrijf.

Uw rechten

Op jouw aanvraag zullen we je binnen een redelijke termijn inlichten over het type persoonlijke gegevens dat wij over jou bijhouden, de doelstellingen waarvoor wij dit doen en de mogelijke ontvangers of typen ontvangers, alsook de bron van de gegevens. Na een schriftelijk verzoek en binnen een redelijke termijn zullen wij persoonlijke gegevens ook wijzigen, corrigeren, verwijderen en/of blokkeren zodat ze niet verder worden verwerkt indien die gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet vereist voor het doel van de verwerking blijken te zijn.

U heeft tevens het recht de toezichthouder te informeren mochten wij je vraag tot aanpassing of schrapping incorrect behandelen.

Ervaring op maat

Met behulp van technologie kunnen wij betere, aan de klant aangepaste ervaringen bieden. D-na gebruikt zogeheten cookies om ons te helpen bepalen welke informatie geschikt voor je is en om je ervaring in het contact met ons te verbeteren. Ons gebruik van cookies is bedoeld om je een betere ervaring te bieden bij het gebruik van alle sites binnen de schoot van D-na en om je aangepaste berichten over onze diensten te bieden bij je bezoek aan die websites.

Extra informatie

Als je hebt gevraagd dat een partner van D-na contact met je opneemt, zullen wij jouw contactgegevens aan deze partner dienen te verstrekken. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere partijen en wordt alleen naar die partner doorgestuurd om deze in staat te stellen contact met je op te nemen. Persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden bewaard en verwerkt in overeenkomst met alle toepasselijke regelgevingen en de privacyverklaring van D-na.

Contact opnemen met D-na
Als je contact met ons wilt opnemen of als u vragen hebt over onze privacyverklaring, kan je ons via e-mail bereiken op info@d-na.be