• Dimitri De Meester

Online aanbod voor de leidinggevende: aan de slag met prio's binnen mijn team

Bijgewerkt: 7 apr 2020


Een belangrijke opdracht van een leidinggevende is om vanuit een helicopterview overzicht te houden over en voeling te hebben met wat nu nodig is binnen het team. Het is onder meer dit perspectief dat de kanteling van een reactieve modus – ik laat me leiden door dat wat vandaag urgent lijkt – naar een proactieve modus mogelijk maakt.

Een proactieve leidinggevende modus focust vandaag op wat belangrijk is voor de langere termijn.

Nu we vandaag gedwongen fysiek afstand dienen te nemen van elkaar, is het mogelijk ook een uitgelezen moment om als leidinggevende mentaal met wat afstand naar de teamwerking te kijken en van deze periode gebruik te maken om:

· De prioriteiten binnen de teamwerking duidelijk te krijgen

· Deze te vertalen in een actieplan

D-NA biedt een online coaching pakket aan dat leidinggevenden ondersteunt in de opmaak van dit actieplan. Indien nodig ondersteunen we in een volgende fase mee het implementeren van dit actieplan.

In een intake en tijdens 1 coachingsessie gaan we aan de slag met:Doel

· Uitwerken van een actieplan om de huidige prioriteiten binnen de teamwerking aan te pakken

· Bouwen aan een proactieve invulling van de leidinggevende rol

Analyse teamwerking: teamflow-monitor

We analyseren jouw teamwerking via onze online Teamflow-monitor.

Je wordt via mail uitgenodigd om deel te nemen aan een korte teamflowbevraging

Door 13 gesloten vragen en 3 open vragen te scoren meten we het teamflowklimaat van jouw team volgens jouw inschatting

Bepalen prioriteit(en) teamwerking

Vanuit de analyse van het team bepalen we de prioriteiten. Wat is op dit moment nodig in functie van een resultaatsgerichte -en mensgerichte teamwerking?

Voorbeelden van prioriteiten zijn:

· Er is geen duidelijke missie/visie/doelen voor het team? We zijn als team enkel reactief bezig met wat op ons afkomt, we missen houvast en richting.

· We hebben een missie op papier staan, maar die leeft niet binnen onze werking. Teamleden voelen zich hier niet mee verbonden, het drijft hen niet, het daagt niet uit.

· Niet alle rollen binnen het team zijn voldoende op elkaar afgestemd en dit zorgt voor misverstanden en frustraties

· In teamdiscussies spreekt niet iedereen zich uit. Er is een gebrek aan veiligheid en wederzijds vertrouwen binnen ons team.

Inschatten maturiteit team

Willen we binnen het team aan de slag gaan met een specifieke prioriteit, dan is het belangrijk te weten wat werkt en haalbaar is binnen het team. Een leidinggevende stemt zijn of haar interventies af op de maturiteit van het team en houdt daarbij rekening met de wijze van samenwerken en cultuur van het team.

Werken aan vertrouwen en veiligheid binnen een team dat eerder passief is en naar de leidinggevende kijkt voor duidelijke richtlijnen en structuur ga je anders aanpakken dan binnen een team waarin medewerkers weliswaar eigen verantwoordelijkheid opnemen maar elkaar als concurrenten percipiëren.

D-NA ontwikkelde een online tool om de maturiteit van het team in te schatten.

Uitwerken actieplan

Het geheel van de analyse van de teamwerking, de prioriteiten en de inschatting van de maturiteit samen vertalen we naar een concreet actieplan. In dit actieplan focussen we op:

· Welke stappen onderneemt de leidinggevende (SMART geformuleerd)

· Wat heeft hij of zie hierin nodig van de eigen leidinggevende en/of organisatie

Praktisch

Intake

In een intake exploreren we samen:

· de eigenheid en context van de leidinggevende

· de eigenheid en context van het team.

· de behoeften en verwachtingen van de leidinggevende naar de coaching

De coach geeft uitleg bij het traject:

· online teamflow-monitor

· online maturiteitscan

Voorbereiding

De leidinggevende ontvangt uitnodigingen voor

· online Teamflowmonitor

· online maturiteitscan

Coachingsessie

Tijdens de coachingsessie gaan coachee en coach aan de slag met de output van de analyses en bepalen ze de prioriteit(en). De coach ondersteunt, daagt uit en adviseert waar mogelijk.

Vanuit de inschatting van de maturiteit van het team bekijken zij welke rol de leidinggevende dient op te nemen in functie van het aanpakken van de prioriteit(en): wat zijn mogelijke interventies?

Op het einde van deze sessie vertalen we dit alles in een concreet actieplan

Opvolging

Na de coachingsessie bereidt de leidinggevende de uitrol van het actieplan voor. Tijdens de coachingsessie spreken we af welke ondersteuning de leidinggevende hier verder in nodig heeft.


Interesse in wat de mogelijkheden zijn om deze Masterclass in jouw organisatie of bedrijf op te starten? Laat het ons weten en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

89 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven