De D-NA stempel: een integrale benaderingWanneer wij als externe coaches of trainers gecontacteerd worden door een organisatie met een hulpvraag, dan resulteert dat vaak in een hele opsomming van zaken die goed of minder goed lopen. Deze elementen situeren zich op drie niveaus.  Het niveau van een team: de interne sfeer, de slagkracht, de rollen en doelen, de groepsdynamica, conflicten … Het niveau van één of meerdere leidinggevenden: hun houding, aanpak, vaardigheden, kennis. De accenten die ze leggen op mens of resultaatsvlak, hun daadkracht of gebrek aan zorg… Of het niveau van de hele organisatie: de cultuur, de interne processen, de gehanteerde systemen, de organisatiepraktijken die wel of niet opleveren … Een goede analyse brengt deze elementen in kaart en gaat ook verder dan dat. Ook in de verwevenheid van deze drie niveaus zit er een schat aan informatie. Welke invloed heeft de ene op de andere? Dwingt een evaluatiesysteem een leidinggevende op een bepaalde manier met een team om te gaan, of ligt het eerder aan de stijl van de leidinggevende, of spelen verschillende elementen een rol?  Het voordeel van een goede analyse is de volledigheid vanuit deze verschillende perspectieven. De volgende stap - van analyse naar mogelijke acties - brengt ons echter mogelijks in een mijnenveld: 

  • Er ontstaat er een impasse. Waar moeten we beginnen? 

  • Of een discussie. Ik vind dat we daar moeten beginnen …

  • Of een verenging. Het komt allemaal door die leidinggevende of dat team of dat systeem… 


We komen hier in een spanningsveld waar heel wat onzekerheid mee gepaard gaat. Er wordt naar de expert gekeken om uitspraken te doen. Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? Waar moeten we op inzetten? Hier wordt ook duidelijk dat dit onderzoek op zich al een interventie is.  Om hier mee om te gaan moet je durven springen vanuit het gegeven “we moeten ergens beginnen”. Waarschijnlijk is het gegeven dat je begint belangrijker dan waar je begint. Dit lijkt weinig onderbouwd, maar dat is die keuze in geen geval!  Een aantal elementen spelen hierin mee: 

waar je ook begint, je hebt eerst de drie gebieden verkend en geanalyseerd. Je neemt ze dus mee ook al werk je niet aan/in dat gebied. Dit verrijkt je aanpak en zorgt ervoor dat je verschillende perspectieven kan aanwezig houden tijdens de verdere stappen.

  • je probeert te beginnen waar je in de organisatie aansluiting kan mee maken: waar geven zij aan waar ze nood aan hebben? Waar ligt er al een consensus? 

  • je kijkt waar je verschil kan maken. Door op één vlak stappen te zetten komen vaak de andere in beweging.

  •  je kiest een insteek die kan bijdragen tot een resultaat dat toch al moest worden gerealiseerd (bv. we starten met het team, want we moeten binnenkort een rapport opleveren waar het hele team in betrokken is). Het werken aan een concreet resultaat en ondertussen kijken naar enkele aspecten die uit de analyse naar boven komen, is vaak interessanter dan puur een proces aangaan.  

Ook bij de opstart van het traject betrekken we de verschillende niveaus in onze aanpak. We brengen in kaart welke drempels er liggen. We ontwerpen een aanpak waarin ieder een rol krijgt en betrokken wordt. We organiseren kennisoverdracht en training waar nodig. Dit vertrekt vanuit een duidelijk beeld van de toekomst over de drie niveaus heen. Waar willen we staan als leidinggevende? Als team? Als organisatie?  Hoe we deze drie niveaus betrekken in onze trajecten en meenemen in het beeld van de toekomst leest u in onze volgende blog.  Dit werken kenmerkt nu echt de D-na aanpak, want D-na kiest ervoor om zich te profileren rond deze drie niveaus. Wij willen bedrijven en organisaties helpen vernieuwen. En dat doen we door onze handen uit de mouwen te steken. Wij gaan niet voor flashy powerpoints of blabla gesprekken. Wij gaan wel voor een diepgaande verandering die de kern aanpakt. Daarom geloven wij niet in vrijblijvende trainingen. Wij staan mee in de frontlinie en werken hard aan het uitbouwen van een nieuwe organisatie. Dat kan soms pijn doen en wringen maar dat geeft vooral veel energie want we zetten samen een toekomstvisie om in realiteit. Daarom verdiepen we ons ook in drie domeinen: leiderschap, teamontwikkeling en organisatie. Want wij geloven dat IQ en EQ samengaan net zoals een bedrijf en mensen niet zonder elkaar kunnen. Onze aanpak is niet te vatten in standaardmodellen. Want elk bedrijf heeft recht op een eigen en origineel DNA en verdient daarom een aparte aanpak. Wij zijn uniek en jullie ook. Het is net de verbinding tussen deze drie niveaus die wij maken en meenemen waardoor we heel volledig kunnen zijn… Het is net onze focus en daadkracht die ervoor zorgt dat we verandering kunnen brengen en leidinggevenden, teams en organisaties kunnen laten evolueren. 

12 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven