• Dimitri De Meester

De D-NA stempel 2.0: een integrale benaderingBij trouwe lezers van onze blog gaat mogelijk een lampje branden: ‘heb ik deze blog niet al eens gelezen?’ Absoluut! Maar wees gerust we serveren je niet identiek hetzelfde gerecht, we hebben het gepimpt met een 4de D-NA domein ‘Slimme Netwerken’, waar we sinds kort bewust op inzetten.


Wanneer wij als externe coaches of trainers gecontacteerd worden met een vraag, dan resulteert dat vaak in een hele opsomming van zaken die goed of minder goed lopen. Deze elementen situeren zich op vier domeinen.


Het domein van een team: de interne sfeer, de slagkracht, de rollen en doelen, de groepsdynamica, conflicten …

Het domein van één of meerdere leidinggevenden: hun houding, aanpak, vaardigheden, kennis. De accenten die ze leggen op mens of resultaatsvlak, hun daadkracht of gebrek aan zorg…

Het domein van de hele organisatie: de cultuur, de interne processen, de gehanteerde systemen, de organisatiepraktijken die wel of niet opleveren,…

Het kan ook dat een uitdaging of vraagstuk de organisatie overstijgt. Dan bevinden we ons op een 4de domein, namelijk dat van het netwerk waarin de organisatie zich bevindt: de verschillende andere relevante spelers en hun perspectieven.


Als eerste stap maakt D-NA samen met de klant een goede analyse Een goede analyse brengt deze elementen in kaart en gaat ook verder dan dat. Ook in de verwevenheid van deze 4 domeinen zit er namelijk een schat aan informatie. Welke invloed heeft de ene op de andere? Dwingt een evaluatiesysteem een leidinggevende op een bepaalde manier met een team om te gaan, of ligt het eerder aan de stijl van de leidinggevende, of spelen verschillende elementen een rol? Wat is de invloed van veranderingen in het netwerk?


Het voordeel van een goede analyse is de volledigheid vanuit deze verschillende perspectieven. De volgende stap - van analyse naar mogelijke acties - brengt ons echter mogelijks in een mijnenveld:

  • Er kan een impasse ontstaat. Waar moeten we beginnen?

  • Of een discussie. Ik vind dat we daar moeten beginnen en niet daar …

  • Of een verenging. Het komt allemaal door die leidinggevende of dat team of dat systeem …

We komen hier in een spanningsveld waar heel wat onzekerheid mee gepaard gaat. Er wordt naar de expert gekeken om uitspraken te doen. Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg? Waar moeten we op inzetten? Het toont aan dat dit onderzoek op zich al een interventie is.


Om hier mee om te gaan moet je durven springen vanuit het gegeven “we moeten ergens beginnen”. Waarschijnlijk is het gegeven dat je begint belangrijker dan waar je begint. Dit lijkt weinig onderbouwd, maar dat is die keuze in geen geval!

Een aantal elementen spelen hierin mee:

  • waar je ook begint, je hebt eerst de 4 domeinen verkend en geanalyseerd. Je neemt ze dus mee ook al werk je niet aan/in dat gebied. Dit verrijkt je aanpak en zorgt ervoor dat je verschillende perspectieven kan aanwezig houden tijdens de verdere stappen.

  • je probeert te beginnen waar je in de organisatie aansluiting kan mee maken: waar geven zij aan waar ze nood aan hebben? Waar ligt er al een consensus?

  • je kijkt waar je verschil kan maken. Door op één vlak stappen te zetten komen vaak de andere in beweging.

  • je kiest een insteek die kan bijdragen tot een resultaat dat toch al moest worden gerealiseerd (bv. we starten met het team, want we moeten binnenkort een rapport opleveren waar het hele team in betrokken is. Het werken aan een concreet resultaat en ondertussen kijken naar enkele aspecten die uit de analyse naar boven komen, is vaak interessanter dan puur een proces aangaan.)


Ook bij de opstart van het traject betrekken we de verschillende domeinen in onze aanpak. We brengen in kaart welke drempels er liggen. We ontwerpen een aanpak waarin ieder een rol krijgt en betrokken wordt. We organiseren kennisoverdracht en training waar nodig. Dit vertrekt vanuit een duidelijk beeld van de toekomst over de 4 domeinen heen. Waar willen we staan als leidinggevende? Als team? Als organisatie? Als netwerk?

Dit werken kenmerkt nu echt de D-NA aanpak, want D-NA kiest ervoor om zich te profileren rond deze vier domeinen. Wij willen bedrijven,organisaties en netwerken helpen vernieuwen. En dat doen we door onze handen uit de mouwen te steken. Wij gaan niet voor flashy powerpoints of blabla gesprekken. Wij gaan wel voor een diepgaande verandering die de kern aanpakt.

Het is net de verbinding tussen deze vier domeinen die wij maken en meenemen waardoor we heel volledig kunnen zijn…

Het is net onze focus en daadkracht die ervoor zorgen dat we verandering kunnen brengen en leidinggevenden, teams, organisaties en netwerken kunnen laten evolueren.

97 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven