Menu
Facebook Linkedin

Leiding geven aan verandering

donderdag, 19 oktober, 2017 - 09:00 tot 16:30
vrijdag, 20 oktober, 2017 - 09:00 tot 16:30
dinsdag, 14 november, 2017 - 09:00 tot 16:30
Een opleiding gericht naar middenmanagers om sterker te staan in een wereld vol verandering.
Eén van de grote uitdagingen voor een leidinggevende is dat de reactie die mensen hebben op de verandering niet te plannen is: soms hebben we ze mee, soms haken ze af, sommigen worden emotioneel, anderen lijken hun drive te verliezen. In deze opleiding focussen we onder meer op dit thema: hoe omgaan met de menselijke kant van veranderingen? Hoe kan ik als leidinggevende voor, tijdens en na een veranderingsproces ervoor zorgen dat ik mijn mensen mee heb? Daarbij gaan we niet voorbij aan het feit dat de leidinggevende zelf ook een mens is. 
Leidinggeven binnen een context van verandering vraagt dat we twee skills weten te combineren:een lijn uitzetten met een plan van aanpak en een communicatieplan.
binnen deze structuur omgaan met menselijke processen: onverwachte omstandigheden, emoties, weerstand, etc.  Door op een meer proactieve manier om te gaan met verandering kan de leidinggevende zijn rol sterker opnemen en de intensiteit van emoties en weerstand van zijn team integreren. 

Thema's die aan bod komen

  • Welke impact heeft verandering op mijn rol als leidinggevende?
  • Wat zijn binnen een context van verandering mijn sterktes en uitdagingen?
  • Hoe ga ik om met al die uiteenlopende reacties van medewerkers?
  • Hoe schat ik de veranderbaarheid van het team in?
  • Hoe overtuigend communiceren?
  • Hoe werk ik een communicatiestrategie uit?
  • Hoe maak ik een veranderplan op?

Schrijf je in voor Leiding geven aan verandering