logo_flowconcepts.png

Vanuit een unieke samenwerking met Flow Concepts biedt
D-NA de opleiding tot TeamFlow ©-Coach exclusief aan in België.

Tijdens deze training worden de deelnemers op theoretische en praktische wijze bewust gemaakt hoe zij teams kunnen begeleiden in het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat voor teamflow.

opleiding teamflow ©-coach

In deze tijden van de snel opvolgende ingrijpende technologische ontwikkelingen en een veeleisende competitieve markt komt het aan op het leveren van toegevoegde waarde. Dat vraagt veel van organisaties en haar bestuurders. Binnen organisaties ontstaat er een verschuiving van hiërarchische naar procesgerichte structuur. Dit leidt tot het werken in (project)teams die in toenemende mate zelfstandiger het primaire proces uitvoeren. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om hun talenten, aanpassingsvermogen en creativiteit optimaal in te zetten in een complexe en dynamische omgeving. 

Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met ontwikkelvraagstukken zowel bij het team als haar leden.

Enkele voorbeelden:

 • Professionals werken vaak samen in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Hoe kun je in korte tijd tot een gefocuste samenwerking komen waarin je de balans blijft vinden in plezier en prestatie binnen een organisatie? 

 • Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Het kan ook tot spanningen, misverstanden en conflicten leiden. Hoe ga je als team en als individu hier mee om? 

 • Teams werken autonomer. Hoe kan de behoefte aan een leidraad en een evaluatie-instrument voor de ontwikkeling worden ingevuld?

 

In deze training tot TeamFlow ©-Coach word je opgeleid in de modellen en tools van Flow Concepts en gecertificeerd om hiermee aan de slag te gaan en teams optimaal te laten samenwerken.

flow.png

Doelgroep

&

praktische info

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met teams binnen professionele organisaties werkt en teamleden wil helpen samen tot een optimaal prestatieklimaat te komen, dit zowel binnen het team als tussen teams.

 

Deelnemers zijn leidinggevenden, coaches, trainers, organisatiecoaches, ondernemers, HRM-HRD professionals …

De investering van deze training bedraagt
€ 2.750,00 exclusief btw, inclusief materialen, lunches, koffie, thee, fris en versnaperingen. De training kan ook in company verzorgd worden.

 

Nieuwe data!

De volgende opleiding start op 20/04. De opleidingsdagen vinden plaats op: 

 • Vrij 10/9 10u – 16u

 • Woe 22/9 10u – 16u

 • Woe 29/9 10u – 16u

 • Vrij 15/10 10u – 16u

 • Woe 17/11 13u – 21u

 • Ma 29/11 10u – 16u

 

Locatie: Mechelen

flow.png

de training levert het volgende op:

 • Werken aan optimale samenwerkingen voor teams aan de hand van het wetenschappelijk onderbouwde Teamflow ©-model.

 • Een zeer toepasbaar kader voor allerlei soorten teams.

 • Een makkelijk overdraagbaar model waar je als coach of leidinggevende je teams  meteen mee laat werken zodat het een positieve gemeenschappelijke taal wordt.

 • Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.

 • Een gratis meting met de Teamflow ©-monitor bij één van de teams die jij persoonlijk begeleidt.

 • Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.

Kennis van en werken met het teamflow © gedachtegoed indiceert betere teamprestaties en individueel geluk

(Van den Hout, Gevers, Davis & Weggeman, 2019).

Daarnaast creëert het een gezond en
positief werkklimaat met duidelijke kaders.

teamflow-model.jpg

model & achtergrond

De opleiding bestaat uit een zestal bijeenkomsten van een dag waarin de deelnemers interactief meegenomen worden in het gedachtegoed over flow en teamflow ©, en breder de positieve organisatiepsychologie.

Flow en teamflow worden tastbaar, toegankelijk en toepasbaar gemaakt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en reflectie op eigen flowervaringen in het werk en daarbuiten. De Teamflow ©-theorie wordt tevens in het breder perspectief van team- en organisatieontwikkeling geplaatst, waar bestaande theorieën en modellen kort worden aangehaald en zo een overzicht wordt geboden. 

De bijeenkomsten worden geleid door Lies Verstraete (senior coach, D-NA managing partner). Dit in samenwerking met Jef van den Hout (founder Teamflow ©-theorie) en inspirerende sprekers als wetenschappers (bijvoorbeeld Mathieu Weggeman), ervaringsdeskundigen en trainers.

1-100.jpg

bijeenkomst 1

Positieve organisatiepsychologie, flow & teamflow

 • De stroming van de positieve organisatiepsychologie.

 • Introductie op de flow en Teamflow ©-theorie.

 • De tools van Flow Concepts.

 • Activiteit: Teamflow © Experience.

2-100.jpg

bijeenkomst 2

Collectieve ambitie

 • De roadmap naar teamflow.

 • De voorwaarden voor teamflow binnen de organisatie als geheel.

 • Spreker: Het belang van de collectieve ambitie binnen een team en haar organisatie.

 • Het tastbaar maken van de collectieve ambitie binnen een organisatie en haar teams.

 • Spreker: Voorbeeld van een team in flow uitgewerkt aan de hand van de elementen voor teamflow.

3-100.jpg

bijeenkomst 3

Flow & anti-flow

 • Hoe bereik je individuele flow, en hoe juist niet?!

 • Activiteit: Taakconcentratietraining.

 • Anti-flow: Burn-out & Bore-out.

 • Spreker: De kanttekening van het succes! 

4-100.jpg

bijeenkomst 4

Werken met de Teamflow ©-Monitor

 • Het starten van een verbetercyclus aan de hand van Teamflow ©-Traject

 • Interveniëren op teamflow met behulp van de Teamflow ©-Monitor.

 • De inzet van de online tool GoTeamFlow

 • Spreker: Een alumni Teamflow ©-Coach vertelt over zijn persoonlijke ervaringen aan de hand van een praktijkcase over het werken met het Teamflow Model in combinatie met de Teamflow ©-Monitor.

5-100.jpg

bijeenkomst 5

Teamflow bevorderende interventies

 • Intervisiesessie op resultaten en ervaringen op basis van de inzet van de Teamflow ©-Monitor

 • Een aanzet voor een gezamenlijke toolbox met interventies voor meer teamflow binnen professionele organisaties.

 • De inzet van de Teamflow ©-Canvas. 

 • Afsluiting in stijl met een Masterclass Flow Cooking waar de deelnemers worden uitgedaagd tot het bereiden van een sterrenmaaltijd.

6-100.jpg

bijeenkomst 6

Teamflow Coaching

 • De deelnemers delen gezamenlijk via carrousel hun persoonlijke ambities, expertisen en interventies.

 • Samen verder bouwen aan een interventie toolbox voor teamflow.

Interesse als individu of organisatie in de opleiding tot Teamflow© coach? Laat het ons weten en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Of contacteer ons op 0032 494 70 82 26

Dank je wel voor het vertrouwen!