Menu
Facebook Linkedin

Open opleiding 15/03 Mechelen: projectmatig werken voor de niet-projectmanager

Hoe haal ik als niet-voltijdse projectleider resultaten met mijn project?

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de belangrijke principes van projectmanagement, en ga je aan de slag met jouw project. 

Daarbij hebben we oog voor zowel de structurele aspecten van een project (projectstructuur, planning, risico’s, …) als de menselijke aspecten van een project (stakeholders, communicatie, draagvlak, …).

Na deze opleiding heb je als projectleider een duidelijk beeld van welke aspecten reeds goed lopen in je project en hoe je de andere aspecten beter kan aanpakken. 

 

Inhoud

De inhoud van deze tweedaagse opleiding is gericht op de concrete noden van de deelnemers. 

 

Voorbereiding

Je krijgt een voorbereidende oefening toegestuurd. Hierin peilen we naar je verwachtingen, maar laten we je ook al kennismaken met een projectfiche en nadenken over je eigen project en je rol daarin. 

 

Opleidingsdag 1

Op basis van de voorbereidende oefening maken we een dagprogramma. Wat zeker aan bod komt: het projectmanagement-spel, de projectfiche, rollen en verantwoordelijkheden het stakeholderspel. 

 

Oefening

Tussen beide opleidingsdagen nodigen we je uit om een oefening te maken rond je eigen project. We vragen je om een analyse te maken van je eigen project en in kaart te brengen welke sleutelacties er in jouw project goed lopen en welke nog beter kunnen. 

 

Opleidingsdag 2

Je leert hoe je draagvlak bij de stakeholders kan vergroten. Je oefent in het overtuigen van management. Je bepaalt de mijlpalen voor jouw project en maakt een planning voor de eerstvolgende mijlpaal. Je leert moeilijke project-situaties te analyseren en op te lossen. 

 

Opvolging

Na enkele dagen ontvang je een uitnodiging voor een laatste oefening: evalueer je project aan de hand van een evaluatietool die we je bezorgen. 

 

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot projectleiders die niet voltijds met hun project bezig zijn, maar er naast hun andere taken ook één of enkele projecten bij nemen. 

 

Jouw trainer

Bart Delahaye – D-na

Bart heeft ervaring als projectleider en change manager binnen grote bedrijven. Daar heeft hij het reilen en zeilen binnen grote projecten geleerd: resultaten halen, rapporteren, stakeholdermanagement, maar ook omgaan met weerstand en zoeken naar draagvlak. 

Binnen D-na heeft hij die kennis in een aanpak gegoten naar projectleiders die niet over een fulltime projectteam kunnen beschikken. Via die weg heeft hij nu 8 jaar ervaring als trainer van projectmanagement. 

Daarnaast heeft hij ook zijn sporen verdiend als begeleider van organisaties rond het invoeren van projectmanagement.

Voor meer informatie en inschrijven, surf naar:
https://www.voka.be/activiteiten/training-projectmatig-werken-voor-de-niet-projectmanager