SAMEN BOUWEN AAN MATURE TEAMS

MT.png

Om als organisatie de huidige complexe uitdagingen aan te gaan is samenwerken cruciaal. Door medewerkers effectief te laten samenwerken in teams verbeteren zowel individuele als teamprestaties en daardoor ook de resultaten van de organisatie. Een omgeving waarin medewerkers elkaar inspireren, elkaar scherp houden en creativiteit aanwakkeren is een succesvolle omgeving. 

D-NA gelooft dat mature teams  noodzakelijk zijn voor een sterke organisatie. Een matuur team is een stabiele plek in een voortdurend veranderende omgeving. Een plek waar men autonoom kan werken, een terugvalbasis die zorgt voor verbinding en ook voor uitdaging, een krachtige leeromgeving. Een matuur team is ook een motor in een uitdagende en complexe wereld waardoor mensen samen iets kunnen realiseren. Tot slot is een matuur team een plek waar verschil overstegen wordt en complementair wordt ingezet en waar collectieve intelligentie wordt ontwikkeld en waar fun in zit.

Wij helpen teams met het verbeteren van hun interactieprocessen én met het verbeteren van hun resultaten en de organisatie van hun werk.

VOORBEELDEN

MT.png
  • Werken aan een gezonde samenwerkingscultuur

  • Komen tot betere/snellere beslissingen

  • Efficiënter vergaderen

  • Conflicten bespreekbaar leren maken

  • Rolonduidelijkheden aanpakken

  • Ontwikkelen richting zelfsturing

  • Creativiteit bevorderen

HET DNA VAN ONZE AANPAK

MT.png

Werken met teams is afstemmen op verschillende inhouden. Bij het werken naar mature teams faciliteren we parallel 5 inhouden. Het gaat bij een teamtraject over het vastleggen van de doelen, over het duidelijk afstemmen op vlak van rollen in het team en ieders engagement daarin, over het bepalen van de nodige afspraken en processen en hoe teamleden hier in handelen, over hoe teamleden met elkaar omgaan en over hoe teamleden zich voelen in de groep. In deze inhouden vertrekken we vanuit het expliciteren van de “aannames” en drijfveren van de teamleden. 

Werken met teams zien we niet los van het systeem waarin een team functioneert. We werken dichtbij en liefst in de context van het team met oog voor het gehele systeem. Daarbij betrekken we waar nodig ook andere spelers uit de context (directie, klanten, …). We helpen het team het geleerde te integreren in het dagdagelijkse werk zodat een teamcoaching leidt tot betere prestaties in een positief werkklimaat. 

Werken aan een matuur team is stap voor stap verbeteren op basis van een duidelijk doel, met de aanwezige mogelijkheden en kansen.

opleiding teamflow-coach

Duurzame organisatie.png

DUURZAME

ORGANISATIE

hybride leiderschap.png

HYBRIDE

LEIDERSCHAP

slimme netwerken.png

SLIMME

NETWERKEN