SAMEN BOUWEN AAN HYBRIDE

LEIDERSCHAP

HL.png

Leidinggeven vandaag is meer en meer een paradoxaal gegeven. De snelheid, complexiteit en variabiliteit waarmee uitdagingen op bedrijven en organisaties afkomen, zorgen ervoor dat leidinggevenden te maken krijgen met een veelheid aan zogenaamde spanningsvelden. 

 

We dienen ons als leidinggevende te richten op resultaat én tegelijk is een menselijke houding onontbeerlijk. We dienen in te spelen op de urgente noden die dagelijks aan onze deur kloppen, tegelijk willen we ons niet laten leiden door de waan van de dag en willen we strategisch kunnen werken en focus houden op wat op langere termijn belangrijk is. 

 

D-NA zet hybride leiderschap als model voor leiderschapsontwikkeling in. 

Hybride leiderschap betekent dat je als leidinggevende kunt werken met contrasten. Dat je afhankelijk van de situatie de meerwaarde van verschillende perspectieven kan inzetten en zo je mensen, je team, je organisatie niet laat verzanden maar net vooruit helpt.

Op die manier focust hybride leiderschap op mens én resultaat voor de business van vandaag én morgen. 

VOORBEELDEN

HL.png
  • Organiseren van een leiderschapstraject ter ondersteuning van het middenkader

  • Coachen van een leidinggevende rond de neiging tot micromanagement

  • Coachen van een leidinggevende in strategische skills

  • Training in het geven van feedback

  • Coachen rond daadkrachtig optreden

  • Intervisie rond de sandwichpositie van een bepaalde groep leidinggevenden

HET DNA VAN ONZE AANPAK

HL.png

We gebruiken het model hybride leiderschap om te analyseren welke de spanningsvelden zijn waarin de leidinggevende of groep van leidinggevenden zich bevinden, om van daaruit ontwikkelpunten te formuleren en een aanbod op maat uit te werken. 

 

Zowel binnen leiderschapstrajecten als individuele coaching zetten we in op:

  • Het bewust maken van de spanningsvelden die de leidinggevenden binnen hun organisatie, hun team en ook bij zichzelf ervaren.

  • Leren schakelen, zowel binnen de eigen polariteiten als die binnen het team en de eigen organisatie.

  • Flexibiliteit én standvastigheid. Hybride leiderschap maakt gebruik van de sterkte van elk uiterste en dit vraagt flexibiliteit om hierin te kunnen switchen, bewust positie te nemen op basis van wat op dat moment nodig is en die positie weten vast te houden zolang als nodig is.

  • Het vertalen van specifieke uitdagingen voor de betrokken leidinggevende in concrete doelen en acties.

Duurzame organisatie.png

DUURZAME

ORGANISATIE

matuur teamwerk.png

MATUUR

TEAMWERK

slimme netwerken.png

SLIMME

NETWERKEN