SAMEN BOUWEN AAN DUURZAME ORGANISATIES

DO.png

Organisaties staan voor allerlei uitdagingen en vaak noodzakelijke hervormingen. Ze kunnen niet meer stilstaan en moeten constant mee-evolueren. Door hun verleden en hoe ze momenteel gebouwd zijn, zijn er een aantal dynamieken aanwezig die deze evoluties vaak bemoeilijken of soms zelfs in de weg staan.  

In deze complexe vraagstukken positioneert de D-NA consultant zich door een snelle en accurate analyse en het ontwerpen van een aanpak met de betrokken partijen op vlak van structuur, cultuur en leiderschap. Tijdens zo’n traject treedt hij op als coach/klankbord, als procesfacilitator en als consultant of waar nodig als transitie- of interimmanager.  

Zo werken we naar duurzame organisaties. Deze zijn sterk en gezond genoeg om meerdere generaties te blijven bestaan en zorgen voor hun mensen en hun omgeving zodat deze dit op een gezonde manier kunnen volhouden.

VOORBEELDEN

DO.png
  • Aligneren van verschillende niveaus van leidinggevenden of afdelingen van een organisatie

  • Systemische aanpak van burn-out en te hoge werkdruk

  • Optimaliseren van vergaderingen, informatiedoorstroming en  besluitvormingsprocessen

  • Realiseren van reorganisaties, fusies, besparingsoefeningen

  • Ontwikkelen van een nieuwe/andere leiderschapscultuur

  • Processen afstemmen op evoluties zoals thuiswerk

  • Futureproof maken van een organisatie

  • Opmaken en implementeren van de missie en visie van een organisatie

HET DNA VAN ONZE AANPAK

DO.png

D-NA ontwikkelde een unieke aanpak voor deze vraagstukken en uitdagingen. Wij vertrekken vanuit de overtuiging dat je als organisatie in staat bent om steeds te vervellen tot de organisatie die in staat is om haar doelen te bereiken. We gaan daarbij geen heikele thema’s uit de weg en tekenen verschillende toekomstscenario’s voor uw organisatie uit. Zo zorgen we er samen voor dat de mensen in de organisatie zich terug kunnen verbinden met de organisatiedoelen, en dat de organisatiestructuur en -processen optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

 

D-NA hanteert een duidelijk en gestructureerd plan van aanpak. Daarbij werken we waar nodig in twee richtingen. 

We werken dan zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen: zorgt de manier waarop we georganiseerd zijn en samenwerken voor de juiste uitkomst bij de klant? Wat komt er op de organisatie af en hoe werkt dit op ons in? 

We kijken daarbij naar technologische innovatie, inrichting van het businessmodel, de leiderschapscultuur en een oriëntering van de strategie. 

Beide bewegingen maken we vanuit verschillende perspectieven. Veel voorkomende perspectieven zijn de klanten, de leveranciers, nieuwe spelers, digitalisering en duurzaamheid.

 

D-NA heeft hiervoor een sterk team klaar staan, dat nauw samenwerkt en elkaars expertises inzet daar waar nodig. Voor elke opdracht opnieuw. “You need a system to change a system”

hybride leiderschap.png

HYBRIDE

LEIDERSCHAP

matuur teamwerk.png

MATUUR

TEAMWERK

slimme netwerken.png

SLIMME

NETWERKEN