D-NA TOOLS

PM-100.jpg

PROJECT

MANAGEMENT SPEL

Aan de hand van dit spel leer je de basisconcepten en de sleutelacties nodig voor goed projectmanagement, en voor het verduidelijken van de rollen.

SH-100.jpg

HET D-NA

STAKEHOLDERSPEL

Betrek de verschillende partijen bij een verandering, project, opdracht, ... op de juiste manier en verhoog de draagkracht en jouw impact.

LS-100.jpg

HET D-NA

LEIDERSCHAPSSPEL

Maak gebruik van dit spel om je eigen voorkeursstijl in kaart te brengen, jouw medewerkers beter in te schatten en jouw leiderschap hierop af te stemmen.

VDNA2.png

VERANDERDNA

VAN DE ORGANISATIE

Met deze toolbox kan je actief werken rond een aantal thema's om het veranderDNA van je organisatie te versterken.

VDNA1.png

VERANDERDNA

VAN HET INDIVIDU/TEAM

Met deze toolbox kan je als coach aan de slag om iemand / een team sterker te maken bij verandering.